Individbilder 2a veckan

Individ bilder på valparna när de är 2 vecka gamla.