Kromfohrländer

Kennel Kromis Life

Eftersom rasen är ovanlig (ca 6000 i världen) och populationen i Sverige liten, är det viktigt för oss uppfödare att följa SKK avelsrekommendationer men också kromfohrländers rasklubb hälsoprogram och avelsråd.


Ta gärna del av information och material som finns att finna via knapparna

Svenska Kennelklubben

Rasstandard

Rasklubbens godkända av SKK rasspecifika avelsprogram

Svenska Kromfohrländerklubben

Copyright @ All Rights Reserved