Kromfohrländer

Kromfohrländer är en relativt ung ras och erkändes internationellt år 1955.

Det finns i två olika pälslag "släthårig" och "strävhårig". Jag föder upp strävhåriga kromfohrländer. 


Kromfohrländer når en storlek mellan 38 - 46 cm och en vikt mellan 10 - 16 kg.


Kromfohrländer är anpassningsbar, läraktig, känslig och temperamentsfull. De älskar sin familj, vill alltid vara nära och följer troget. 

En kromfohrländer behöver ett lugnt, självsäkert och konsekvent tillvägagångssätt från sin ägare. 


Som valp är ofta Kromfohrländer fortfarande ”öppen och fri”, men utvecklar oftast en viss reservation under det andra levnadsåret. Det betyder inte att kromfohrländer ogillar människor utanför familjen, de kan vara kräsna/ointresserade/återhållsamma. Detta är något alla bör veta innan man väljer denna ras.


Kromfhorländer har liten jaktinstinkt men föjer gärna - en liten bit - efter rörliga föremål. 


Kromfohrländer är vaksamma. Vissa skäller diskret, andra rapporterar varje rörelse på fastigheten. I koppel och på deras eget territorium tenderar Kromfohrländer ibland att överreagera. Redan från valp behövs därför en bra rutin att med tydliga instruktioner och ett lugnt kroppsspråk "tala om"....."det är du och jag som är ute och går".


Rasen är liten men börjar bli vanligare i Sverige. Många är släkt med varandra. Vi uppfödare måste avla för att bredda den genetiska variationen genom att använda fler obesläktade kromfohrländer i aveln och inte överanvända hanarna (matadoravel). För mig är det viktigt att följa Svenska Kromfohrländers rasklubb (SKLK) avelstrategier "RAS" som godkänds av Svenska kennelklubben (SKK). 

Utdrag från Svenska kennelklubben Hundsport nr 5 2021 "Genetisk variation innebär att det finns gott om individer med olika genvarianter i en population. Det är viktigt med just olika genvarianter i en hundras för att till exempel immunförsvaret ska fungera riktigt bra, Om bara ett fåtal hundar används i avelsarbetet minskar variationen i arvsmassan. Det gör rasen mer utsatt för sjukdomar och ger andra negativa effekter som till exempel sämre fertilitet".