Kromfohrländer

Kromfohrländer är en relativt ung ras och erkändes internationellt år 1955.

Det finns i två olika pälslag "släthårig" och "strävhårig". Jag föder upp strävhåriga kromfohrländer. 


Kromfohrländer når en storlek mellan 38 - 46 cm och en vikt mellan 10 - 16 kg.


Kromfohrländer är anpassningsbar, läraktig, känslig och temperamentsfull. De älskar sin familj, vill alltid vara nära och följer troget. 

En kromfohrländer behöver ett lugnt, självsäkert och konsekvent tillvägagångssätt från sin ägare. 


Typiskt för rasen är ett reserverat beteende gentemot främlingar. Som valp är ofta Kromfohrländer fortfarande ”öppen och fri” , men utvecklar oftast en viss reservation under det andra levnadsåret. Det betyder inte att kromfohrländer ogillar människor utanför familjen, de är bara kräsna/ointresserade. Detta är något alla bör veta innan man väljer denna ras.


Kromfhorländer har liten jaktinstinkt men föjer gärna - en liten bit - efter rörliga föremål. 


Kromfohrländer är vaksamma. Vissa skäller diskret, andra rapporterar varje rörelse på fastigheten. I koppel och på deras eget territorium tenderar Kromfohrländer ibland att överreagera. Redan från valp behövs därför en bra rutin att med tydliga instruktioner ocj ett lugnt kroppsspråk "tala om"....."det är du och jag som är ute och går".


Eftersom rasen är ovanlig (ca 6000 i världen) och populationen i Sverige fortfarande liten, är det viktigt för oss uppfödare att följa SKK avelsrekommendationer men framförallt också svenska kromfohrländers rasklubb hälsoprogram och avelsråd "RAS"

Ta gärna del av information från nedanstående länkar genom att trycka på de blå knapparna

Svenska Kennelklubben "Rasstandard"

Rasklubbens godkända av SKK Rasspecifika Avelsprogram (RAS)

Svenska Kromfohrländerklubben